Evropská Chenjiagou Taijiquan asociace (ECTA) je nepolitická nezisková zájmová organizace sdružující všechny zájemce o tradiční čínská zdravotní a sebeobranná umění a čínskou kulturu bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, náboženského vyznání nebo politické orientace.

Posláním ECTA je zachovat a rozšiřovat tradiční čínské umění Čchen Tchaj-ťi v České republice a na Evropském kontinentu.

ECTA pracuje zejména v následujících oblastech:
· organizování sportovních akcí pro děti a mládež
· výuka čínských tradičních zdravotních a sebeobranných umění, pořádání odborných seminářů a pravidelných kursů pro širokou veřejnost
· publikační a vydavatelská činnost
· kulturní a osvětové akce k propagaci čínského sebeobranného a zdravotního cvičení Tchaj-ťi čchüan
· spolupráce s jinými českými i mezinárodními organizacemi za účelem šíření a propagace čínského sebeobranného a zdravotního cvičení Tchaj-ťi čchüan.

Založení organizace
Studiem Čchen Tchaj-ťi čchüan se zabýváme od roku 1997.
Po první studijní návštěvě Číny v roce 2000 vzniká neformální sdružení studentů Tchaj-ťi a zahajujeme projekt Taiji Akademie. ECTA jako občanské sdružení byla oficiálně registrována 22.11.2002.