Nerestský lom a zřícenina Křikava

Nerestský lom

Přírodní památka je známá pro dva opuštěné lomy na krystalický vápenec a zachovalé menší krasové prostory, či jejich pozůstatky, které vznikly během těžby.

V oblasti se vyskytuje několik vzácných druhů rostlin, jako např. vratička měsíční, sasanka lesní, rozrazil rozprostřený, violka písečná.

Vyskytují se zde i ohrožené druhy zvířat a to převážně z řad obojživelníků jako např. blatnice skvrnitá, skokan zelený, kuňka žlutobřichá, čolek velký a čolek obecný. Z plazů můžeme pozorovat např. ještěrku obecnou, užovku obojkovou či slepýše křehkého. V lokalitě se vyskytují i ptáci např. výr velký, kavky obecné i bělořita šedého.

Nerestský lom se nachází na území okresu Písek jihovýchodním směrem od obce Horosedly.

vratičkaměsíčníVzdálenost: 12 km
Směr: severovýchodně
GPS Horosedel (okraj): 49°30’37.583″N, 14°3’32.080″E

Trasa:

 • Chrást
 • Kožlí
 • Svobodka
 • Pohoří
 • Slavkovice
 • Mirovice
 • Horosedly

 

Zřícenina Křikava

Dnes jsou vidět zbytky lichoběžníkového tvaru opevnění. Jsou patrné zbytky čtyřhranné věže a část opevnění. Dole ve věži zřejmě byly konírny a v horní části věže teprve příbytky. Zajímavostí je, že vstupní původní část byla později přestavěna a položena na druhou, protější stranu.

Přístup je přímo z vesnice Černívsko, po hrázi rybníka, kousek lesem. Hrad samotný je na zalesněném návrší nad vesnicí.

hrad_krikava

Vzdálenost: 7 km
Směr: severozápadně
GPS okraje Černívska pod zříceninou: 49°28’27.875″N, 13°56’18.465″E

Trasa:

 • Chrást
 • Kožlí
 • Myštice
 • Nevželice
 • Uzenice
 • Černívsko