Od mládí se zajímá o zdravý životní styl, vegetariánství a přírodu, věnovala se tanci

Pracovala v PR a reklamní agentuře

V roce 2000 se podílí na založení Taiji Akademie

Již 11 let se věnuje provozu Taiji Akademie, vedení účetnictví, administrativy a personalistiky